• Thông dụng

    Liên từ

    Xét thấy sự thật là; do, bởi vì (như) seeing, seeing as

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X