• /´seinjə:/

  Thông dụng

  Cách viết khác seignior

  Danh từ

  (sử học) lãnh chúa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X