• (đổi hướng từ Seined)
  /sein/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lưới kéo (để đánh cá)

  Nội động từ

  Đánh cá bằng lưới kéo

  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X