• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chiếm lấy, sự chiếm đoạt, sự cướp lấy, sự nắm lấy
  Sự tóm, sự bắt
  (pháp lý) sự tịch thu, sự tịch biên
  (hàng hải) sự buộc dây
  (kỹ thuật) sự kẹt (máy)

  Điện tử & viễn thông

  đầu lấy ra

  Kỹ thuật chung

  kẹt
  dính
  ổ cắm
  sự buộc dây
  sự gắn chặt
  sự kẹt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X