• /¸selfim´pouzd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tự đặt cho mình, áp đặt lên bản thân (trách nhiệm..)
  a self-imposed diet
  một chế độ ăn tự đặt cho mình
  a self-imposed exile
  một sự tự đày ải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X