• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Độ tự cảm

  Điện

  hiện tượng tự cảm

  Điện lạnh

  tính tự cảm (của một mạch điện)

  Kỹ thuật chung

  điện cảm riêng
  độ tự cảm
  hệ số tự cảm

  Giải thích VN: Hệ số đặc trưng cho quan hệ giữa sức điện động cảm ứng của cuộn dây với sự biến thiên dòng điện qua cuộn dây.

  sự tự cảm

  Y học

  (sự) tự cảm, độ tự cảm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X