• /¸self´sækrifais/

    Thông dụng

    Danh từ

    Sự hy sinh, sự quên mình

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X