• /¸self´si:kiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tự tư tự lợi, tính lúc nào cũng lo cho mình trước; chế độ tự tư tự lợi

  Tính từ

  Tự tư tự lợi, lo cho mình trước

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X