• Môi trường

    Tầng ngậm nước bán giới hạn
    Tầng ngậm nước bị giới hạn bởi lớp đất có độ thẩm thấu kém. Sự tái nạp và xả nước vẫn có thể xảy ra qua những lớp đất này.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X