• /´semi¸sə:kl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hình bán nguyệt; nửa vòng tròn, nửa đường tròn; vật được sắp theo hình bán nguyệt
  a semicircle of chairs
  một dãy ghế xếp theo hình bán nguyệt

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Nửa vòng tròn, hình bán nguyệt

  Kỹ thuật chung

  hình bán nguyệt
  nửa đường tròn
  nửa mặt tròn
  nửa vòng tròn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  arc , hemicycle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X