• Kỹ thuật chung

    vòm bán nguyệt

    Giải thích VN: Vòm có mặt bằng là nửa vòng tròn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X