• ===== (N) Bán hợp tử, nhân giao tử đực xâm nhập vào trứng nhưng không hợp nhất mà phân chia độc lập nhau tạo phôi dị hình, kết quả là thể khảm từ trứng và tinh trùng trên mô, cơ quan ===== semigamy is rare phenomenon, is caused by an abnormal fertilization where male nucleus penetrates the egg cell but does not fuse with the egg nucleus

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X