• /¸semi´pə:miəbl/

  Y học

  bán thân
  nửa thân

  Điện lạnh

  bán thấm
  nửa thấm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X