• /¸semi´trɔpikl/

  Thông dụng

  Tính từ
  Cận nhiệt đới
  semitropical weather
  thời tiết cận nhiệt đới
  semitropical countries
  các nước cận nhiệt đới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X