• Môi trường

    Các hợp chất hữu cơ bán ổn định
    Các hợp chất hữu cơ bay hơi chậm tại nhiệt độ chuẩn ( 20oC và áp suất 1 atm ).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X