• /¸sempi´tə:nəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (văn học), (từ hiếm,nghĩa hiếm) vĩnh viễn, vĩnh cửu, bất diệt, mãi mãi, đời đời

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  infinite

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X