• Thông dụng

    Danh từ, số nhiều .senatus consulta

    (cổ La mã) sắc lệnh của viện Nguyên lão

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X