• /´send¸ɔf/

  Thông dụng

  Danh từ
  Cuộc tiễn đưa, lễ tiễn đưa, lễ hoan tống
  Bài bình phẩm ca tụng (một quyển sách...)
  Sự bắt đầu, sự khởi đầu (cho ai, công việc gì)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X