• Điện

    độ nhạy của đồng hồ

    Giải thích VN: Tỷ số điện trở đồng hồ với điện áp đưa vào đồng hồ để kim ở vị trí cao nhất trong dải đo. Ví dụ: đồng hồ có điện trở 1000(ôm) nếu đưa vào 0,100V kim chỉ vị trí cao, độ nhạy là 1000/0,1=10.000ohm/V.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X