• (đổi hướng từ Sensitized)
  /´sensi¸taiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác sensitise

  Ngoại động từ

  Làm cho nhạy, làm cho dễ cảm động; khiến cho dễ cảm xúc, làm cho nhạy cảm
  Làm (phim ảnh, giấy ảnh..) nhạy với ánh sáng

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nhạy hóa
  làm cho nhạy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X