• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Phó từ

  (thuộc) xác thịt, (thuộc) giác quan; gợi lên sự khoái lạc
  Nhục dục, dâm dục
  (triết học) theo thuyết duy cảm

  Thông dụng

  Phó từ

  (thuộc) xác thịt, (thuộc) giác quan; gợi lên sự khoái lạc
  Nhục dục, dâm dục
  (triết học) theo thuyết duy cảm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X