• /¸sepərə´biliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính dễ tách, tính dễ phân ra

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính tách được

  Vật lý

  tính khả tách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X