• /si´kwestəd/

  Thông dụng

  Tính từ
  Ẩn dật; hẻo lánh, khuất nẻo
  a sequestered life
  đời sống ẩn dật
  sequestered cottage
  ngôi nhà tranh hẻo lánh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X