• /´sə:biə/

  Quốc gia

  The Republic of Serbia, is a landlocked country in Central and Southeastern Europe, covering the southern part of the Pannonian Plain and the central part of the Balkan Peninsula. It is bordered by Hungary on the north; Romania and Bulgaria on the east; Albania and Macedonia on the south; and Montenegro, Croatia and Bosnia and Herzegovina on the west..
  Diện tích:88,361 sq km
  Thủ đô: Belgrade
  Tôn giáo:
  Dân tộc:
  Quốc huy:
  Quốc kỳ:
  TÊN QUỐC GIA Bạn hãy cùng chúng tôi xây dựng TĐ tên các Quốc gia nào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X