• Toán & tin

    bộ chuyển đổi (dữ liệu) từ nối tiếp sang song song
    bộ chuyển nối tiếp-song song

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X