• /´siəriət/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cách viết khác seriated

  Được xếp theo hàng, được xếp theo thứ tự
  'si”rieit
  ngoại động từ
  Sắp xếp theo thứ tự liên tiếp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X