• /¸siəri´eitim/

  Thông dụng

  Phó từ

  Từng thứ một, lần lượt từng điểm một
  to discuss seriatim
  thảo luận từng điểm một

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X