• Thông dụng

  Danh từ

  (điện học) mạch nối tiếp

  Kỹ thuật chung

  mạch nối tiếp

  Giải thích VN: Mạch chỉ có một đường duy nhất cho các điện tử chạy qua, mạch có dòng điện chạy liên tiếp qua mỗi bộ phận điện.

  mạch điện nối tiếp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X