• /´serif/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nét nhô ra ở góc các chữ in

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đường gạch chân

  Giải thích VN: Vạch ngang mảnh ở đầu các nét chính của một ký tự. Đối với chữ in thường thì các phông serif dễ đọc hơn, tuy nhiên nhiều nhà thiết kế thích dùng các kiểu chữ sans serif cho chữ màn hình.

  nút đầu mút

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X