• /´sə:mə¸naizə/

  Thông dụng

  Danh từ
  Người giảng đạo, nhà thuyết giáo, nhà thuyết pháp
  Người khiển trách, người lên lớp (nghĩa bóng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X