• /'sə:pənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Con rắn
  the [[[old]]] Serpent
  con quỷ; (nghĩa bóng) người luồn lọt
  thiên the Serpent
  chòm sao Bắc, chòm sao Thiên hà
  (âm nhạc) Trompet cổ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  amphisb

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X