• Từ điển thông dụng

    (hay It serves you right!) Thật đáng đời mày! hoặc Đáng đời mày chưa!

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X