• Toán & tin

  điểm truy cập dịch vụ

  Điện tử & viễn thông

  điểm truy nhập dịch vụ

  Kỹ thuật chung

  giao thức quảng cáo dịch vụ

  Giải thích VN: SAP được server NetWare, server in ấn, cổng liên mạng (gateway) và các tác nhân cung cấp dịch vụ khác trên mạng NetWare dùng để quảng cáo dịch vụ của chúng. Máy trạm xem thông tin SAP để định vị server sắp nối kết. SAP được phát sáu mươi giây một lần và bao gồm tên, địa chỉ mạng, loại dịch vụ do server này cung cấp. Lưu lượng SAP thường gia tăng trên các mạng lớn, có thể dẫn đến tắc nghẽn trên một mạng WAN, tăng chi phí của mạng. Để giảm lượng lưu thông SAP trên mạng, chúng ta sử dụng bộ lọc SAP che dấu các server bằng cách lọc bỏ các gói SAP của verver này, thậm chí cắt bỏ việc truyền các gói SAP từ các server ít được sử dụng.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X