• /´sə:vou¸sistəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hệ thống phụ, cơ cấu phụ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hệ trợ động, cơ cấu trợ động

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Hệ trợ động, cơ cấu trợ động

  Cơ khí & công trình

  hệ thống tùy động

  Kỹ thuật chung

  hệ secvo
  hệ thống theo dõi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X