• /´set¸ʌp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dáng người thẳng, dáng đi thẳng
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cơ cấu, bố trí (của một tổ chức)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) rượu mạnh pha xôđa và đá
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cuộc đấu biết trước ai thắng ai thua (vì trình độ đấu thủ chênh lệch quá đáng); cuộc đấu ăn chắc; việc làm ngon xơi

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Tổ hợp, sự sắp đặt, sự sắpxếp, sự điều chỉnh

  Cơ khí & công trình

  mở răng cưa
  rẽ cưa

  Toán & tin

  sự sắp thứ tự

  Xây dựng

  cụm nhóm

  Điện lạnh

  tổ hợp thiết lập
  tỷ lệ thiết lập

  Điện

  việc thiết lập

  Kỹ thuật chung

  bố trí
  kiến trúc
  điều chỉnh
  lắp đặt
  lắp ráp
  mảng
  sắp xếp
  sự lắp đặt
  sự thiết lập
  trạm
  việc chỉnh định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X