• /´setiη¸ʌp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự điều chỉnh

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự định vị trí (phoi trên máy)

  Kỹ thuật chung

  sự điều chỉnh
  sự lắp đặt
  việc chỉnh định
  việc điều chỉnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X