• Kỹ thuật chung

    giải phóng

    Giải thích VN: Ví dụ giải phóng tài nguyên hay bộ nhớ sau khi dùng xong.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X