• Môi trường

    Chất rắn lắng được
    Các vật liệu đủ nặng để có thể lắng xuống đáy bể xử lý nước thải.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X