• Môi trường

    Bể lắng
    Bể chứa nước thải, nơi các thành phần nặng hơn chìm xuống đáy để bị loại bỏ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X