• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  (pháp lý) người chuyển nhượng gia tài

  Chứng khoán

  người tặng, ủy thác

  Giải thích VN: Người lập ra ủy thác giữa những người còn sống (Inter Vivos Trust) khác với ủy thác theo di chúc (testamentary Trust-ủy thác chỉ có hiệu lực khi người ủy thác mất). Người biếu tặng (người ủy thác) còn được gọi là Donor, G rantor,.

  người cho
  người chuyển nhượng gia tài
  người chuyển nhượng gia tài (tài sản)
  người ký thác gia tài
  người tặng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X