• Thông dụng

    Danh từ

    ( the seventh day) ngày Sabbath (thứ bảy của người theo đạo Do Thái, chủ nhật của người theo đạo Cơ đốc)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X