• /´sevnti/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bảy mươi
  to be seventy
  bảy mươi tuổi

  Danh từ

  Số bảy mươi ( 70)
  ( the seventies) ( số nhiều) những năm bảy mươi; trên bảy mươi (các con số, năm, nhiệt độ từ 70 đến 79)
  in one's seventies
  thất tuần (vào độ tuổi giữa 70 và 80)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bảy mươi
  bảy mươi (70)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X