• /´sju:idʒ¸fa:m/

  Thông dụng

  Danh từ
  Nơi xử lý chất thải (đặc biệt để sử dụng làm phân bón)
  Trại bón bằng nước cống, trại bón phân bằng rác cống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X