• Thông dụng

    Danh từ

    Công trình xử lý chất thải (nơi chất thải được làm sạch để có thể chảy ra sông một cách an toàn..)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X