• /¸seksplɔi´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự khai thác tính dục (trong phim, tiểu thuyết) để kiếm lãi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X