• /'sekSJli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Giới tính; nhục dục; (thuộc) các vấn đề sinh lý
  sexually active
  hăng hái tình dục
  (thuộc) giới tính; (thuộc) giống
  Liên quan đến sự sinh sản con cái
  (thực vật học) dựa trên giới tính (cách phân loại)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X