• Xây dựng

  biểu tượng hình khép kín

  Toán & tin

  biểu tượng hình khép kín

  Giải thích VN: Là hình mẫu để xác định hình dạng polygon trong ARC/INFO. Mẫu biểu tượng hình dạng bao crosshatch, repeating, và solid fill.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X