• /´ʃeikiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lắc, sự giũ; hành động lắc, hành động giũ
  to give something a good shaking
  lắc mạnh cái gì

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự khuấy động

  Kỹ thuật chung

  sự lắc
  sự rung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X