• /ʃi:f/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .sheaves

  Bó, lượm, thếp (lúa, hoa..)
  a sheaf of flowers
  bó hoa
  a sheaf of rice-plants
  lượm lúa
  a sheaf of papers
  thếp giấy

  Ngoại động từ

  Bó thành bó, bó thành lượm (như) sheave

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bó, chùm

  Kỹ thuật chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X