• /´ʃiəriη/

  Cơ khí & công trình

  sự cắt bằng kéo

  Kỹ thuật chung

  phoi cắt
  sự cắt
  sự cắt nghiền
  sự nghiền cắt
  sự trượt
  sự xén

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X